Туризм и отдых в Карпатах
Біла КриницяКривчеФортеця у ХотиніМонастир у с. БанчениНаціональний університетФортеця
у Кам'янець-Подільському
Національний університет

Чернівецький національний університет ім. Ю Федьковича заснований 4 жовтня 1875р. указом імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа. На той момент відкрили теологічний, філософський та юридичний факультети. Першим ректором - відомий учений і громадський діяч К.Томащук. Тут викладали і вели дослідницьку роботу вчені європейського та світового рівня: економіст Й.Шумпетер, юрист Г.Гросс, історик Р.Кайндль, славіст О.Калужняцький, україніст С.Смаль-Стоцький, композитор і письменник С.Воробкевич та інші.

Університет до 1940р. (після розпаду Австро-Угорської імперії у 1918р. і прилучення Північної Буковини до Румунського королівства), вважався румунським вищим навчальним закладом.

У 1940р. після возз'єднання Північної Буковини з Україною університет реорганізовано у державний вищий навчальний заклад з українською мовою навчання. У 1989 році Чернівецькому університетові присвоєно ім'я визначного українського письменника Буковини, провісника українського національного відродження в краї Юрія Федьковича.

Сьогодні в університеті функціонує 16 факультетів: фізичний, інженерно-технічний, прикладної математики, комп'ютерних наук, хімічний, біологічний, філологічний, іноземних мов, історичний, географічний, економічний, педагогічний, юридичний, філософсько-теологічний, довузівської підготовки, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. На 71 кафедрі навчається понад 16 тисяч студентів, здійснюється підготовка фахівців з 67 спеціальностей. Навчально-наукову роботу забезпечують понад 900 викладачів, у т.ч. майже 100 докторів наук, професорів, близько 500 кандидатів наук, доцентів; діє 6 спеціалізованих наукових рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Основні напрямки наукових досліджень: теоретичні та прикладні дослідження напівпровідникового матеріалознавства; розробка нових технологій, матеріалів, мікросхем і приладів для опто-, радіо- та мікроелектроніки, напівпровідникового приладобудування; статична оптика, голографія; технології модульного навчання; інноваційні технології в бізнесі та освіті, проблеми творчої самореалізації особистості; охорона навколишнього середовища; екологія; географія; історія України, проблеми мови та літератури. Понад 5 наукових шкіл з цих напрямків сьогодні продовжують плідно працювати. При університеті діє науково-дослідний Центр Буковинознавства, який підтримує зв'язки з науковими і культурними осередками діаспори. З метою широкого залучення вчених університету і наукових установ України та інших держав до вивчення проблем гуманітарних і суспільних наук створений Всеукраїнський науково-дослідний центр "Біблія і культура".

ЧНУ має 14 навчальних корпусів, ботанічний сад, зоологічний та геологічний музеї, видавництво, бібліотеку з книжковим фондом у 2,5 млн. примірників. При університеті функціонує кафедра військової підготовки.

Викладачі і студенти університету мають нагоду брати участь у спільних наукових програмах, які здійснюються згідно з угодами про творчу співпрацю з провідними навчальними закладами та науковими центрами США, Канади, Австрії, Німеччини, Польщі, Румунії, Китаю, Югославії, Ізраїлю та інших країн.

У жовтні 1999 року Чернівецький університет прийнято в почесні члени Міжнародної організації університетів "Рhi Beta Delta" (СШA).

Указом Президента України від 11 вересня 2000 року №1059/200 Чернівецькому державному університету імені Юрія Федьковича надано статус національного.

За матерілалами www.chnu.cv.ua

Черновицкий Национальный университет имени Юрия Федьковича. Виртуальная прогулка 3 D

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Віртуальна прогулянка 3 D

Rambler's Top100 Украинский портАл

Правильний CSS!